Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Nauckhoff
Adlig Nr: 2120B
Adelssläkt från Estland. Naturaliserad 1777. Introducerad på Sveriges Riddarhus som adlig släkt nr: 2120, år 1778.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: