Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Mörner af Morlanda
Grevlig Nr: 60
Estnisk uradel. Naturaliserad 1724. Friherrlig 1731. Grevlig 1716. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1719 som grevlig släkt nr: 60.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: