Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Cederström
Friherrlig Nr: 211
Svensk släkt från Kalmar i Småland. Adlad 1684. Friherrlig 1731. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1743, som friherrlig släkt nr. 211. Huvudmannen har grevlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: