Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Cederström
Grevlig Nr: 135
Svensk släkt från Kalmar i Småland. Adlad 1684. Friherrlig 1731. Grevlig 1819. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1821, som grevlig släkt nr. 135. Endast huvudmannen har grevlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: