Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Banér
Friherrlig Nr: 22
Svensk uradel. Friherrlig 1651. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1652, som friherrlig släkt nr. 22.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: