Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Baumgarten
Adlig Nr: 3024
Österrikisk adelssläkt. Fredrik Gustaf Baumgart f. 1723 d. 1791 förlänades ärftligt adelsskap av Kejsar Josef II år 1787. Inkom till Sverige under andra hälften av 1600-talet genom Peter Baumgart. Släkten innehade Ryningsnäs gods tom år 1878. Släkten ej introducerad på Sveriges Riddarhus.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: