Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bennet
Friherrlig Nr: 154
Gammal skotsk adelssläkt. Naturaliserad 1675. Friherrlig 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1719, som friherrlig släkt nr. 154.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: