Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

de Besche
Adlig Nr: 944
Holländsk adelssläkt från Liège och Antwerpen. Naturaliserad 1678. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1680, som adlig släkt nr. 944.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: