Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bennich
Adlig Nr: 2339
Antages härstamma från en gammal Slesvigsk adelssläkt med samma namn. Adlad i Sverige 1864. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1865 som adlig släkt nr. 2339. Endast huvudmannen har adlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: