Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Berencreutz
Adlig Nr: 2345
Svensk släkt från Östergötland. Hette förut Berling. Adlad 1697. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1917, som adlig släkt nr. 2345.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: