Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bergenstråhle
Adlig Nr: 1696
Släkten innefattar två släktgrenar en från Småland, hette förut Wetterberg och en annan från Östergötland,hette förut Rudman, Rydelius och Ryderus. Adlad 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som adlig släkt nr: 1696.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: