Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Berg von Linde
Adlig Nr: 1917
Svensk släkt. Hette förut Berg. Adlad 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1752, som adlig släkt nr: 1917.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: