Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bonde
Friherrlig Nr: 20
Svensk uradel från Småland och Västergötland. Friherrlig 1802. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1803, som friherrlig släkt nr. 20. Släkten introducerades på den år 1712 utgångna Bondesläktens nummer.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: