Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bosin
Adlig Nr: 592
Tysk adelssläkt från Holstein. Naturaliserad 1653. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1654, som adlig släkt nr. 592.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: