Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Braunerhielm
Adlig Nr: 1600
Samma ursprung som som friherrliga släkten Brauner. Hette förut Braun. Adlad 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som adlig släkt nr. 1600.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: