Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Ekesparre
Adlig Nr: 1705
Gammal svensk frälsesläkt från Västmanland, även kallad Våla-Vikersgårdssläkten eller Ållonstock. Förlänades 26 januari 1544 frälse och sköldemärke. Släkten har ej introducerats på Svenska Riddarhuset.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: