Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Elgenstierna
Adlig Nr: 1618
Svensk släkt från Småland. Hette förut Elg. Adlad 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som adlig släkt nr: 1618. Släkten har gemensamt ursprung med adliga släkten Ulfhielm.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: