Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Engeström
Grevlig Nr: 121
Svensk släkt från Skåne. Hette förut Engeström. Adlad 1751. Friherrlig 1809. Grevlig 1813. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1814, som grevlig släkt nr: 121. Släktmedlemmar skriver sig Benzelstierna von Engeström. Endast huvudmannen har grevlig värdi
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: