Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerbrandt
Adlig Nr: 2034
Svensk släkt. Hette tidigare Branting. Adlad 1756-10-12, Introducerad på Sveriges Riddarhus 1776. Utdöd 1853-05-04. Utgör en gren av den ännu levande släkten Branting
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: