Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Fock
Friherrlig Nr: 304
Livländsk uradel, ursprungligen från Westfalen. Naturaliserad 1651. Friherrlig 1778. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1778 som friherrlig släkt nr: 304. Utgrenad ur adliga släkten Fock.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: