Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bielke
Grevlig Nr: 29
Svensk uradel. Friherrlig 1608. Grevlig 1687. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1689, som grevlig släkt nr. 29.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: