Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Blanckenfjell
Adlig Nr: 319
Svensk släkt från Västergötland. Adlad 1645. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1647, som adlig släkt nr. 319.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: