Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bildt
Adlig Nr: 678
Dansk uradel från Jylland. Naturaliserad 1664. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1664, som adlig släkt nr. 678. Huvdmannen innehar friherrlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: