Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Björnberg
Adlig Nr: 359
Svensk släkt från Västergötland. Adlad 1646. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1647, som adlig släkt nr. 359.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: