Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

af Bierkén
Adlig Nr: 1995
Svensk släkt från Västergötland. Adlad 1770. Adopterad 1773. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1773, som adlig ätt nr. 1995.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: