Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Björnstjerna
Grevlig Nr: 140
Svensk släkt från Uppland. Hette förut Beronius. Friherrlig 1815. Grevlig 1826. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1828, som grevlig släkt nr. 140. Endast huvudmannen har grevlig värdighet.  Svensk släkt från Uppland. Hette förut Beronius. Friherrlig 1
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: