Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bildt
Friherrlig Nr: 404
Dansk uradel från Jylland. Naturaliserad 1664. Friherrlig i Sverige 1864. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1865, som friherrlig släkt nr. 404. Endast huvudmannen har friherrlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: