Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Björkenstam
Adlig Nr: 2269
Svensk släkt från Skåne. Hette förut Björkman. Adlad 1818. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1819, som adlig släkt nr. 2269. Endast huvudmannen har adlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: