Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Blixen-Finecke
Friherrlig Nr: 258
Pommersk uradel. Naturaliserad 1723. Friherrlig i Sverige 1772. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1802, som friherrlig släkt nr. 258. Släkten har dansk baronerlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: